nhl jerseys wholesale  Akropolises - kompleksowe utrzymanie czysto�ci budynk�w
o firmie us�ugi zasi�g dzia�ania klienci kontakt
Usugi:

  • Kompleksowe utrzymanie czystoci budynkw.
  • Kompleksowe utrzymanie czystoci terenw zewntrznych.
  • Sprzeda rodkw czystoci.
  • Czyszczenie maszynowe i konserwacja powierzchni.
  • Krystalizacja i polimeryzacja podg.
  • Utrzymanie czystoci cigw komunikacyjnych i parkingw
  • Kompleksowa pielgnacja terenw zielonych
  • Prace porzdkowe po pracach remontowo-budowlanych

copyright 2003 by Akropolises. Created by Nets